Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-04-15 10:55:34

ERK: būtina aiški Vyriausybės prioritetų ir Europos semestro dokumentų sąsaja

 

 

2019 m. balandžio 15 d. pranešimas žiniasklaidai

 

 

 

 

2019 m. balandžio 12 d. Europos reikalų komitete pristatyta Vyriausybės 2018 m. veiklos ataskaita. Kartu su ataskaita komitetui pateikta informacija apie tai, kaip įgyvendinamos Europos Sąjungos Tarybos 2018 m. rekomendacijos Lietuvai. Vyriausybė atsižvelgė į praėjusių metų rudenį komiteto pateiktą prašymą susieti kasmet Lietuvai teikiamų ES Tarybos rekomendacijų įgyvendinimo planus su Vyriausybės veiklos prioritetais ir jų įgyvendinimo rezultatus pateikti metinėje Vyriausybės veiklos ataskaitoje. Komiteto įsitikinimu, tiesiogiai susiejus Lietuvai skirtas kasmetines rekomendacijas su kasmetiniais Vyriausybės veiklos prioritetais, kurių įgyvendinimo finansavimas būtų numatytas būsimųjų metų biudžete, leistų kryptingiau planuoti šalies struktūrinių reformų įgyvendinimui skiriamas lėšas ir aiškiai parodytų Vyriausybės politines pastangas įgyvendinti ES Tarybos rekomendacijas.

Greta Vyriausybės ataskaitos, komitetui pristatyta ir 2019 m. Nacionalinė reformų darbotvarkė (toliau – NRD). Šiame dokumente pateikiamos pagrindinės vykdomos ir planuojamos vykdyti struktūrinės reformos, kuriomis siekiama įveikti šaliai kylančius ekonominės ir socialinės politikos iššūkius. Šiemet numatoma daugiausia dėmesio skirti įgyvendinimui priemonių, skirtų švietimo ir mokymo sistemos veiksmingumui, taip pat atitikčiai darbo rinkos poreikiams, sveikatos priežiūros sistemos rezultatams gerinti ir našumo augimui skatinti didinant viešųjų investicijų veiksmingumą.

Komitetas, išklausęs atsakingų ministerijų informaciją apie NRD numatytų priemonių įgyvendinimą, dar kartą atkreipė Vyriausybės ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijos dėmesį į tai, kad tokiuose strateginiuose dokumentuose, kaip NRD, teikiamuose Seimui, reikalinga glaustai ir aiškiai įvardyti konkrečius politinius žingsnius – konkrečių problemų sprendimui pasirinktus būdus, priemones, jų įgyvendinimo terminus ir numatomus pamatuojamus kokybinius pokyčius, kurių bus imamasi siekiant spręsti Lietuvai kylančius socialinius ir ekonominius iššūkius.

           

Lietuva, dalyvaudama Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro (Europos semestro) procese, kaip ir kitos ES valstybės narės kasmet teikia NRD Europos Komisijai. NRD rengiama atsižvelgiant į Europos Komisijos skelbiamas Metines augimo apžvalgas, kuriomis pradedamas kasmetinis Europos semestro ciklas, ir į visai ES nustatytus ekonominės politikos prioritetus. Seimo Europos reikalų komitetas ir atitinkami specializuoti komitetai kasmet svarsto NRD, kaip vieną iš Europos semestro dokumentų.

 

 

Parengė

Europos reikalų komiteto biuras, tel. 239 6592, el. p. erk@lrs.lt
 
Bendrinti