Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-03-14 15:30:27

Seimas po svarstymo pritarė VI sesijos darbų programos projektui


2019 m. kovo 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas po svarstymo pritarė VI sesijos darbų programos projektui

Seimas po svarstymo pritarė komitetų ir Seimo narių pasiūlymais papildytam VI sesijos darbų programos projektui Nr. XIIIP-3267(2). Svarbiausiomis sesijos veiklos kryptimis jame įvardijamos: darni, atsakinga ir sveika visuomenė; švietimo, kultūros ir mokslo kokybės bei efektyvumo didinimas; viešojo sektoriaus efektyvumo ir skaidrumo didinimas; darni ir konkurencinga ekonomikos plėtra ir saugi valstybė.
Sesijos darbų programos projekte siūloma įtvirtinti 11 programos prioritetų. Ypatingas dėmesys bus skiriamas korupcijos prevencijai, socialinės atskirties mažinimui, vaiko teisių apsaugos įgyvendinimo sistemos tobulinimui. Tarp prioritetinių darbų - Lietuvos piliečių teisių ir verslo interesų užtikrinimas, rengiantis Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos; viešojo sektoriaus darbuotojų darbo užmokesčio finansavimo iki 2025 metų strategijos tvirtinimas; sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo ir skaidrumo didinimas; studijų finansavimo modelio tobulinimas.
Sesijos darbų programos projekte taip pat numatoma atnaujinti Valstybės strateginio valdymo principus, pertvarkyti biudžeto formavimo sistemą, valstybės įmonių valdymą ir priežiūrą, konsoliduoti ir optimizuoti biudžetinių įstaigų funkcijas.
Dar viena sritis, kuriai bus skiriamas didelis dėmesys - integruoto tarpinstitucinio mišrių (hibridinių) grėsmių užkardymo ir išorinių veiksnių valdymo mechanizmo tobulinimas.
Ypač svarbus pavasario sesijos prioritetas - Seimo jau priimtų reformų įgyvendinimo kontrolė (švietimo, mokesčių, inovacijų, šešėlinės ekonomikos mažinimo ir pensijų srityse).
Kaip ir praėjusią sesiją, daug dėmesio bus skiriama parlamentinei kontrolei. Kiekvieną savaitę Seimui numatoma pristatyti Vyriausybės narių informacinius pranešimus apie priimtų teisės aktų įgyvendinimą.
Sesijos metu planuojam surengti diskusijas strateginėmis temomis: „NATO svarba Lietuvos valstybingumui 15 metų narystės kontekste", „Lietuvos pasiekimų Europos Sąjungoje 15 metų apžvalga", „Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos 25 metų draugiškų santykių ir gero kaimyninio bendradarbiavimo sutarties reikšmė", „Teisėkūros proceso tobulinimas".
VI Seimo sesijos darbų programos projektui po svarstymo pritarė 78, nė vienas nebalsavo prieš, susilaikė 25 Seimo nariai.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
 
Bendrinti