Pranešimai spaudai

Grįžti į pranešimų sąrąšą Viskas  Politika  Verslas  Teisėtvarka  Kultūra  Sportas  
ELTA už šio pranešimo turinį ir kalbą neatsako.
2019-03-14 11:39:51

Seimas pritarė Konkurencijos įstatymo pakeitimams, užtikrinsiantiems veiksmingesnę konkurencijos apsaugą


2019 m. kovo 14 d. pranešimas žiniasklaidai

Seimas pritarė Konkurencijos įstatymo pakeitimams, užtikrinsiantiems veiksmingesnę konkurencijos apsaugą

Seimas, 95 parlamentarams balsavus už, nė vienam nebuvus prieš ir 3 susilaikius, priėmė Konkurencijos įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIIP-2991(2), kuriomis didinami Konkurencijos tarybos įgaliojimai, užtikrinant veiksmingesnę konkurencijos apsaugą Lietuvoje. Pataisomis įgyvendinama Europos Sąjungos teisė: pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuriuo siekiama valstybių narių konkurencijos institucijoms suteikti įgaliojimus, kad jos būtų veiksmingesnės ir užtikrintų tinkamą vidaus rinkos veikimą (Nr. COM (2017) 142).
Konkurencijos tarybos atliekami tyrimai rodo, kad draudžiamų susitarimų schemos sudėtingėja, o šiuos pažeidimus darantys ūkio subjektai deda dideles pastangas, kad juos nuslėptų, todėl tokių ūkio subjektų darbuotojai ar kiti apie šiuos pažeidimus žinantys asmenys tampa svarbiu informacijos šaltiniu konkurencijos priežiūros institucijoms tiriant konkurencijos teisės pažeidimus. Atsižvelgiant į tai Konkurencijos įstatyme įtvirtintas atlyginimo už įrodymų pateikimą institutas, kuris sudarys sąlygas fiziniams asmenims pateikti įrodymus apie draudžiamus susitarimus ir gauti už jų pateikimą vienkartinę išmoką.
Priimtais pakeitimais Konkurencijos tarybai taip pat suteikiama teisė vykdyti stebėseną, kaip įgyvendinami Konkurencijos tarybos teikti pasiūlymai ir išvados.

Parengė
Informacijos ir komunikacijos departamento
Spaudos biuro vyriausioji specialistė
Saulė Eglė Trembo
Tel. (8 5)  239 6203, el. p. egle.trembo@lrs.lt
 
 
Bendrinti